ÆRESMEDLEMMER I STRØBY-AMATØRTEATER

Henry Christoffersen

Jørgen Hansen

Bent Thorsen

Erik Stølgaard

Ruth Jensen

Ulla Nielsen

Inge Lise Olsen

Flemming Olsen

Britta Jensen

Johnny Thorsen