Ordinær generalforsamling afholdes 20. januar 2022 kl. 19.30 i Strøby Forsamlingshus, Strøby Bygade 37, 4671 Strøby

Dagsorden i følge vedtægterne (følger herunder).

 


1. Generalforsamlingen vælger dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Regnskabet fremlægges i revideret stand.
4. Indkomne forslag
5. De fornødne valg foretages.
6. Eventuelt.

Forslag til dagsorden må være formanden i hænde 8 dage inden generalforsamlingen.